Balgam söktürücü ilaçlar ve ses kalitesi üzerine etkisi

Alışılagelmiş ses fizyolojisi için, solunum sistemi salgılarının akışkanlığının optimum düzeyde olması ve ses telleri üzerindeki yüzey geriliminin alışılagelmiş olması birer gerekliliktir. Salgıların uygun akışkanlıkta olmaması ya da diğer bir deyişle koyu olmasının en sık nedenleri yetersiz değişken alımı (dehidratasyon), enfeksiyonlar ve antihistaminler gibi bir takım ilaçların uygunsuz kullanımıdır. Dehidratasyonun kaynağı; yetersiz akışkan alımı, ağır fiziki aktiviteler sebebiyle fazla değişken kaybı, veya klimalı alanlarda çalışmak ve nemi düşük bölgelerde yaşamak gibi çevresel faktörler olabilir. Solunum yollarındaki sıvıların akışkanlığının düzeyi, ilk elden vücuttaki mevcut su düzeyi ile ilgilidir.

Balgam sökücü (salgıları sıvı ülkü getirici / ekspektoran – mukolitik) ilaçlar da dahil almak üzere hiçbir hap tedavisi yeterince istikrarsız almanın yerini tutmaz. Ama, bu ilaçlar kullanılarak dehidratasyonun etkilerinin daha seri ortadan kaldırılması, antihistaminler gibi ilaçların etkilerinin dengelenmesi hedeflenebilir. Geniz akıntısından, boğazda bir şey yapışıp kalıyormuş hissinden sızlanan veya boğazına bir şey takılmış ve zor yutabiliyormuş gibi hisseden bireylerin çoğunda niçin salgıların artmış olması yok, olması gerekenden daha eksik istikrarsız olmasıdır. Koyu salgılardan, geniz akıntısından, sık boğaz temizleme şikayetinden yakınan bireylerde ideal tedavi birleşimi sıvı alımının arttırılması ve salgıları incelten ilaçların birlikte kullanılması olabilir.