Gençlik ve sigara

Ivedi ulaşılabilir olması sebebiyle gençler aralarında sigara içmek epeyce yaygındır. Gelişmiş ülkelerde 12-17 yaş arasındaki her beş ergenden birinin sigara tiryakisi olduğu varsayım edilmektedir. Ülkemizde ise bu oran daha yüksektir.
Sigara kullanımı başlı başına zarardır, genç için az daha mayınlı tarladır. Şu gerçeği de unutmayalım: Sigara içen gençler aynı zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yatkın kişiler haline gelmektedir. Çünkü sigara, kişinin öteki fena alışkanlıklara karşı direncini de azaltmaktadır. Zaten alkol ve uyuşturucu kullananların hemen hepsinin sigara içen kimseler olması bunu göstermektedir. Bir De birincil başlanan bağımlılık, sigaradır.
Ilk Olarak ister merak, ister akranlarına uyum, isterse başkaldırı sembolü olarak kullanılan sigara, içenlerin çoğunda bağımlılık yapar.

Anne-baba gözetiminin cılız olduğu,
Dağılmış ve parçalanmış ailelerde yetişen,
Akranlarının olumsuz davranışlarından etkilenen,
Kendine güveni az,
Bu cins maddeleri kolay elde edebilen çocuklarda sigaraya alışılmışlık gelişmesi riski büyüktür.

Genç nasıl engellenebilir ?
Çocuklarının sigaraya başlamasını istemeyen anne-babanın en öncelikle kendilerinin sigarayı kullanmaması gerekir. Elinde sigarayla oğluna tavsiye eden babanın, vazgeçirici etkisi pek olmaz. Buna karşın anne-baba sigarayı bırakamıyorsa, gerçi çocuklarının sigara içmemesi konusunda açık mesaj vermelidirler. Nikotin bağımlısı isek ve bunu da bırakamıyorsak, bundan dolayı pişman olduğumuzu açık yüreklilikle onlara söyleyelim. Ayrıca çocukların yanına-içmeyelim. Fakat sigarayı bırakırsak, kendimiz ve çocuklarımız için en güzelini yaptığımızı bilelim.
Çocuklar sigara almaya gönderilmemelidir.
Sigaranın zararlarından ve bağımlılıktan kurtulmanın zorluğundan bahsetmekte yarar vardır. Özellikle sigaranın ekonomik yükünden, söz edelim ve kötü ağız kokusuna sebep olacağını belirtelim.
Çocuğun sigara içip içmediğini araştırmalı, bu konuda meraklı olunmalıdır. Oysa onu sıkboğaz da etmemek gerekir.
Sigaraya gençlik döneminde alışmayan birinin tiryaki olması zordur. Çünkü sigara içenlerin yüzde 95′i 21 yaşma kadar sigaraya başlamışlardır. Bu yüzden bir genç, bu yaşa değin sigara içmezse onu tebrik edelim ve sigaraya başlamamakla çok iyi yapmış olduğunu söyleyelim.
Gerektiği yerde sigara hakkında konu açalım. Sözgelimi sigara dumanından rahatsız olunan ortamlarda veya sigaradan dolayı çevremizden biri hastalandığında, ne düşündüğünü sorarak sigaranın ne değin ve iğrenç olduğunu görmesine yardımcı olalım.
Yine anne-baba davranışlarında sürekli, iyi kalpli, kabul edici, çocuğun düşüncelerine değerinde verici bir tutuma sahip ise tehlikenin daha kolay atlatılacağını bilelim. Çocuklarımızın korkmadan bizimle her şeyi konuşabileceği bir aile ortamı oluşturalım.

Ya içiyorsa ?
Çocuğumuzun dinç, mutlu ve kendinden belirlenmiş bir hayata adım atmasını sağlamanın en kayda değer yolu, ona kendini iyi hissettirecek şeylerden laf etmemizdir. Kendilerini sevmeye başlamaları, onları sağlıklarına kavuşturacaktır. Çocuklarımız, bedenimizin de bir emanet olduğunu, kendimizi seviyorsak onu korumamız gerektiğini bilmelidir.
Bırakması konusunda onu yüreklendirelim. Gerisinde olursak ve onu anlayışla karşılarsak daha kolay başaracaktır. Onunla cana yakın iletişime girelim.
Evde ve yanımızda sigara içmesine muhakkak müsaade etmeyelim. Gerçekte büyüklerin yanında sigara içilmemesi bir Anadolu geleneğidir ve fazla akla uygun sebeplere dayanır. Bu gelenek çiğnendikçe sigara tüketimi de artmaktadır.
Bazen gence ihtiyacından artı harçlık verilmesi de sigaraya özendirme olabilir. Bunu analiz etmek ve gerekirse harçlığını eksilmek, çözümü kolaylaştırabilir.

Sigara içilen ortamlar çocuklar için fazla tehlikelidir.