Şifalı Bitkiler – Misk cevizi, Myristica fragrans

misk+cevizi11

 

Misk cevizi, Muskatnuss, Myristica fragrans
Küçük Hindistan Cevizi
Molükler cevizi
Moluklar cevizi

Familyası: Miskcevizigillerden, Mukatnussgewaechse, Myristica

Drugları: Misk cevizi: Myristicae semen
Misk ceviz yağı: Myristicae atheroleum
Macis: Misk mantosu
Misk cevizinin tohumu eterik yağı ve ceviz kabuğunu saran Manto (macis) çay, tentür, aroma ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Misk ce¬vizi ve eter yağı ağırı aşırı kullanılırsa halüsinasyon hatta zehirlenmeye neden olabilir.

Giriş: Misk cevizinin bilinen 100 alt türü vardır, fakat bunlardan en kaliteli ve çok kullanılanı Moluklar cevizi: Myristca fragrantır. Bu ceviz yanlışlıkla Türkiye’de küçük Hindistan Cevizi geçmektedir. Misk cevizinin asıl vatanı Kuzeydoğu Endonezya’daki Moluk takımadaları olup buradan önce Endonezya, Malezya sonra Hindistan’ın doğusu ve adalara en son olarak da Orta Amerika ve buradaki adalara yayılmıştır. 1512’de Portekizliler tarafından Molukların işgali ile birlikte yaklaşık 100 yıl Portekiz¬lilerin tekelinde bulunan Misk cevizi ticareti bu bölgenin Hollandalılara geçmesi ile birlikte misk cevizi ticaretine Hollandalılarda katılmıştır. Hollandalılar gizlice bir ağaçtan bir ceviz dahi alanların ellerini keserek cezalandırmışlardır, hatta Misk cevizi yüzünden adalardaki 100 binlerce yerliyi ya öldürmüşler veya köle olarak satmışlardır. (Nhp 3.96.699) Birde Osmanlıya bakın gittiği yerlere yollar, hamamlar, kervansaraylar, üniversiteler, hastaneler, bakımevleri, aşevleri vb. götürmüşlerdir. Mo¬luklar Misk cevizinden başka doğu ve batı yeni Papuagine’de yetişen Papua Misk cevizi: Myristica argentea, Hint Misk cevizi: Myristica dactyloides, Bombey

Misk cevizi: Myristica malabarica ve Batyang Misk cevizi: Myristica succedanea’yı sayabiliriz, fakat en kalitelisi Moluklar Misk cevizidir.

Botanik: Tropik ülkelerde yetişen Misk ağacı her zaman yeşil, yani yap-raklarını dökmez, 10-20m boyunda ceviz ağacı günümüzde takriben 100 yıl yaşayan bir ağaçtır. Yaprakları 6-8cm uzunluğunda 4-6cm eninde eliptik şekilde uçlara doğru sivri, kenarları bütün, üst yüzeyi parlak yeşil, alt yüzeyi grimsi yeşil, hafif derimsi sertlikte ve kısa saplıdır. Çiçekleri iki evli yani ayrı ayrı bitkilerde dişi ve erkek çiçekleri bulunur ve dışı çiçekleri oldukça küçük beyaz renkte küp şeklinde, nadiren tek fakat genellikle 2-5tanesi bir aradadır. Meyveleri küçük bir ayva görünü¬münde, dış kabuğu cevizde olduğu gibi olgunlaşınca kalın etli dış kabuğu atılır, içinde çekirdeği saran kırmızı renkli manto (macis) bulunur. Macis kurutulunca altın sarısı bir renk alır. Çekirdekler kurutulduktan sonra parçalanır ve ortadan tohum çıkar, bu tohum misk cevizi diye anılır.

Yetiştirilmesi: Misk ağacı tropik ülkelerde yetişen bir ağaçtır, bu ne¬denle Türkiye’de anacak seralarda yetiştirilebilir, buda çok pahalıya mal olacağından pek gereği yoktur.

Hasat zamanı: Olgunlaşan meyvelerin dış kabuğu cevizinki gibi soyul-duktan sonra mantosu da soyularak kurutulur. Çekirdeği 4-6hafta kuru-tulduktan sonra kabuğu kırılır ve içinden çıkan kireç suyuna batırılır veya metilbromitle gazlanır. Günümüzde artık kireçleşme yapılmamaktadır. Kireçleşme veya gazlanmanın nedeni cevizin parazitlerden korunması içindir.

Birleşimi: Misk cevizi ve Misk macis’i (mantosu) hemen hemen aynı özelliklere sahiptir ve en önemli maddeler;
a) Misk cevizi %5-16 oranında eter yağı içerir ve bunun %70-80’ini Monoterpenler ve %10-20 Fenilpropanoitler (aromatik eterler) ve %5-10 kadar Terpenalkollerden oluşur.
1) Fenilpropanoitlerin en önemli alt türevi; Myristicin (=4-Allyl-6-metoksi-1,2-metilendioksibenzol) olup onu Elemicin (=4-Allyl-1,2,6-trimetoksibenzol), safrol (=4-Allyl-1,2-metilendioksibenzol), Eugenol (=4-Allyl-6-metoksibenzol), İzoelemicin, Izoeugenolmetileter ve Dehydrodieugenol’ü sayabiliriz. 2) Monoterpenler; Camphen (Kamphen), α-ve β-Pinen, Geraniol, Borneol, Limonen, α-Terpineol ve Linalool’ü sayabiliriz.
b) Sterollerden; Sitosterol, Campesterol (Kampesterol) ve Desmosterol
c) Ayrıca karbonhidratlar, nişasta, tanen ve mineraller içerir.

Tesir şekli: Antimikro

bik (mikropları öldürücü), antieksudatif (balgam söktürücü), şişkinliği önleyici, mide kramplarını önleyici, kusmayı önleyici ve belli bir süre kullanılırsa uykuyu azaltıcıdır.

Araştırmalar: Araştırmalar henüz insanlar üzerinde modern klinik test şeklinde olmamıştır. Ben kendi üzerimde sol kulağımdaki ağrılar nedeni ile takriben 3 hafta Misk çayı içtim. Kulak ağrım geçti fakat bende çok kı¬sa uyuma, sık uyanma gibi anormallikler hâsıl oldu ve bu durumu anlayamadım. Benim çaydan içen bir zat senin çaydan sonra uyuyamadım deyince Misk ceviz çayını bırakarak Ihlamur çayı içmeye başladım ve kısa sürede tekrar düzenli uykularıma kavuştum. (27.02.97)

Kullanılması:
a) Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve araştırmalar yapılma-mıştır. Ben kendi üzerimde yaptığım tedavi denemelerinde uykularım azaldı, fakat bu yeterli değildir. Bu nedenle bugünkü bilgilere göre 2. sınıf bir şifalı bitkidir. Misk cevizi yerine daha etkili olan başka bitkiler kullanılmalıdır. Örneğin şişkinliğe karşı Enginar, Kimyon, Keten, Na¬ne, Kekik preparatları veya Gökçek İksiri daha etkilidir.
b) Halk arasında misk cevizi başta sindirim rahatsızlıklarından: şişkinlik, mide krampı, sinirsel hazımsızlık, ishal, kusma ve haricen yağı roma-tizmaya karşı kullanılır. Ayrıca tentürü histeri, nevrastani (sinirsel yorgunluk), gülme ve ağlama krampı, yer kokusu (odada, asansörde, bodrumda, arabada ve korkma hali), hipokondri (sürekli hasta oldu¬ğu vehmine kapılma), unutkanlık ve baş ağrısına karşı kullanılır.
c) Homeopati’de Histeri, nevralji, hafıza zafiyeti, baygınlık hali, oniki-parmak bağırsak iltihaplanması, ince bağırsak iltihaplanması, Lumbago (bel tutulması) romatizma ve aşırı adet görme gibi rahatsız¬lıklarına karşı kullanılır.
Misk ceviz yağı; Şişkinlik, depresyon, yorgunluk, konsantrasyon zafiyeti, kas kramplarına karşı kullanılır.

Çayı: Çeyrek veya yarım misk cevizi rendelenir, demliğe konur ve üze-rine 300-500 ml kaynar su ilave edilir ve 5-10 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra süzerek içilir. Ölçüyü kaçırmamak gerekir, çünkü uyku anormalliklerine sebep olabilir.

Aromaterapide: Misk cevizi toz haline getirildikten sonra su buharı ile damıtılır (destilasyon) ve eterik yağ elde edilir. Bu eter yağından 2-4 damla yemekler, çay veya bir parça ekmeğe damlatılarak alınır. Misk eter yağı kısaca Misk yağı diye anılır ve başta şişkinlik, depresyon, yorgunluk, konsantrasyon zafiyeti ve kas gerilmesine karşı kullanılır.

Homeopati’de: Misk cevizi ince şekilde rendelenerek toz haline getiril-dikten sonra 50gr bir şişeye konur ve üzerine 500ml %70’lik alkol ilave edilir. Şişe 4-6hafta güneş ışınlarından uzakta muhafaza edilir ve arada bir çalkalanır. Bu sürenin sonunda süzülerek elde edilen tentüre Home-opati’de < > denir. Bu tentür başta baş ağrısı, hafıza zafiyeti, unutkanlık, yer korkusu, nevrastani (sinirsel yorgunluk), histeri, aşırı uyuma, uyuşukluk ve baygınlık gibi hallerde kullanılır. Bu tentürden günde 3-4defa 10-15damla 2-3hafta süreyle alınır.

Hastalığın belirtileri (semptom):
1) Vara yoğa gülme
2) Ağzın kuruması
3) Aşırı susuzluk
4) Şişkinlik
5) Baygınlık belirtileri
6) Yattığı yerin ağrıması
7) Uyuşukluk ve aşırı uyuma
8) Deri ve mukozası sürekli kuru olur ve hiç terlemez
9) Ağlamaklı halden hemen gülmeye ve neşeli olmaya geçer
10) Hafıza zafiyeti
11) Her şeye karşı umursuzluk
Bu gibi hallerde Misk tentürü gerekir.

Yan tesirleri: Misk cevizinin aşırı derecede yani 10 gramdan veya 1 ta-nesinden bir defada almak mahzurludur, çünkü bu kişide halüsinasyona (hayaletler görme), kendinden geçme, ne yaptığını bilememe gibi hallere neden olabilir.

zp8497586rq