Şifalı Bitkiler – Mührüsüleyman, Polygonatum multiflorum

Mührüsüleyman, Salamonsiegel, Polygonatum multiflorum
Mührüsüleyman kökü
Mühür otu
Boğumluca otu

Familyası: Zambakgillerden, Liliengewaechse, Liliaceae

Drugları: Mührüsüleyman kökü: Sigillli salamnis rhizoma
Mührüsüleyman kökü genellikle haricen lapası yapılır ve nadiren de çayı içilir.

Botanik: Mührüsüleyman çok yıllık bir bitki olup, 30-80cm boyunda yay gibi eğik bir şekilde, toplu halde kümeler oluşturan bir bitkidir. Yaprakları oval şekilde, kenarları bütün dipten başa doğru paralele derin damarlarla donanmıştır ve yaprakları değişken sıra ile gövdeye dizilmiş ve de he¬men hemen sapsızdır. Çiçekleri 3-5tanesi bir arada sarkık vaziyette, uzun bir çan şeklinde, beyazımsı yeşil renkte ve kısa saplıdır. Mührüsüleymanın kullanılan iki önemli türü mevcuttur, bunlarda multiforum kümeler halinde ve oldukça çok yaygın olarak bulunur. Güzel kokulu

Mührüsüleyman otu: polygonatum odoratum ise genellikle seyrek kümeler oluşturur. İkinci bir fark ise küme Mührüsüleyman otu 1-2çiçek bir yaprak dibinde bulunurken, kokulu Mührüsüleyman otunun çiçekleri 3-5’i bir aradadır. Üçüncü fark ise küme Mührüsüleyman otu 30-80cm boyuna ulaşırken, güzel kokulu Mührüsüleyman otu sadece 15-40cm’e ulaşır. Meyveleri bezelye büyüklüğ

ünde siyahımsı mor renkte 3-5adeti bir arada ve her meyvede 6 çekirdek bulunur.

Yetiştirilmesi: Kuzey Anadolu ormanlarında yabani olarak kendiliğinden yetişir. Köklerinden yarı gölgelik yerlere ekilirse kendiliğinden gelişir ve yayılır.

Hasat zamanı: Kökleri çiçek açamaya başladığı andan itibaren söküle¬rek toplanır ve kurutulur.

Birleşimi: Birleşiminde şekerler, tanin, musilaj ve az miktarda Acetidin-2-carbonikasit, Schelidonasit ve saponinlerden içerdiği ileri sürülmektedir.

Tesir şekli: Hafif kabız yapıcı ve haricen burkulma, ezilme gibi eziklere sargısı yapılır.

Kullanılması:
a) Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve araştırmalar yapılma-mıştır. Bu nedenle bugünkü bilgilere göre 2. sınıf bir şifalı bitkidir. Mührüsüleyman yerine daha etkili olan başka bitkiler kullanılmalıdır. Örneğin diyabete karşı Çemen, Yerelması, Ardıç kozalağı, Yulaf prepa-ratları veya Gökçek İksiri daha etkilidir.
b) Halk arasında eskiden dahili olarak diyabete karşı ve haricen roma-tizmaya karşı kullanılmıştır, fakat günümüzde daha etkili şifalı bitkiler olduğu için kullanılmaması daha uygundur.

Lapası: İki kahve kaşığı ince kıyılmış Mührüsüleyman kökünden demliğe konur ve üzerine 500ml kaynar su ilave edilir ve bu deme batırılan bez kızarık, morarık ve ezik yerlere sarılır.

Yan tesirleri: Tarife uyulmayarak fazla kullanılırsa zehirlenmelere ne¬den olabilir. Zehirlenme belirtileri; bulantı, ishal ve kusma şeklinde olabilir.

zp8497586rq