Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Şizofreni belirtileri nelerdir?

Şizofreni belirtiler

Beyinde bulunan kimyasal maddelerin iletiminde yaşanan bir bozukluk ve beyin yapısındaki bir takım çeşitlilik nedeniyle husule gelen şizofreni hastalığının aktif dönemlerinde bazı belirtiler ve şikayetler kendini göstermektedir.

Şizofreni hastalığının üstelik edilgen yani iyileşme dediğimi bir dönemi vardır, bu dönemde ise şizofreni belirtileri ortaya çıkmaz, aksine aktif dönemde yaşanan belirtiler artan bir şekilde azalma gösterir.Pek fazla kişi şizofreni hastalarının agresif olduğunu düşünürler, ama şizofreni hastalığında bir anda saldırganlık söz konusu değildir.

Şizofreni hastalığında kişinin yaşam koşulları, kalitesi ve çevresi ile olan iletişimi hayli zorlaşır. Şizofreni hastalığının faal yani alevlenme dediğimi döneminde belirtiler ağır ağır kendini hissettirmeye başlar. Kayıtsızlık, isteksizlik, çökkün ve bitkin kalma gibi bir takım şikayetler şizofreninin belirtileridir.

Şizofreni hastalığı belirtileri arasında asabiyet, duyarlılık bakış, minik şeylerden rahatsızlık duyma, duygulanımda azalma, kendini önemseme, uyku sorunları da yer alıyor. Şizofreni faal dönem belirtilerinden bir adam başına de içki ve sigara içme isteğinde artıştır. bununla beraber cinsel eğilimde artma olması da, şizofreninin etkin dönem belirtilerindendir.