Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Bacaktaki tümörün tedavisi nasıldır ?

Soru: Kardeşim 24 yaşında. Bacağında bir bitki örtüsü bulundu. Buradan alınan biyopsinin sonucu yumuşak doku sarkomu olarak geldi. Yapılan taramalarda kanserin sağ akciğerde üç, sol akciğerde iki yere sıçramış olduğu tespit edildi. Başka yerde metastaz yokmuş. Doktorlar tedavi konusunda çelişkili tavsiyelerde bulunuyorlar. Kimisi hemen kemoterapi önerirken kimi doktorlar da babamın ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Şaşırmış durumdayız. Siz nasıl bir yol önerirsiniz?

Cevap: Onkolojide metastaz yapmış kanserlerde uygulanan çare genel olarak kemoterapi olmakla birlikte bunun istisnası olan durumlar da vardır. Kalın barsak kanseri, erkek ve bayan yumurtalık kanserleri, böbrek kanseri, kemik tümörleri bunlar arasında sayılabilir. Bu nesil kanserleri olan uygun hastalarda kemoterapi ile birlikte metastazların cerrahi olarak çıkarılması da düşünülebilir. Yumuşak dokulardan kaynaklanan fena huylu tümörler de bu grup içinde değerlendirilmelidir. Cerrahiye, genelde eksik sayıda metastazın olduğu, çıkarılmaları sonucu organ fonksiyonlarında deformasyon beklenmeyen durumlarda başvurulur. Yumuşak doku sarkomlarında, bilhassa akciğer metastazlarının olduğu hastalarda bunların cerrahi olarak çıkarılması önde gelen çare seçenekleri arasındadır. Hatta çok sayıda akciğer metastazının olduğu hastalarda bile cerrahi düşünülebilir.

Kardeşinizin tümöründe ayrı yaklaşımlar olmakla birlikte benim düşüncem, hem kemoterapi hem de cerrahinin birlikte uygulanmasıdır. Çünkü kardeşiniz gibi genç bir hastada oysa böylesine saldırgan bir çare ile sarkomun adamakıllı yok edilmesi olasılık dâhiline girebilir. Bunun için bacaktaki ot gibi yaşama büyük ise öncelikle birkaç kür kemoterapi uygulanmalıdır. Orijinal ur küçüldükten daha sonra ameliyatla alınmalıdır. Verilen kemoterapilerin yalnızca bacaktaki tümöre yok akciğerdeki metastazlara da etkin olması beklenir. Tedavinin ne denli etki ettiğini çakmak için tomografi ya da PET-BT ile akciğer metastazları bitmiş değerlendirilmelidir. Kaybolmayan metastaz tespit edilirse bunlar da cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bütün bu tedavilerin yanısıra bacaktaki orijinal tümör yatağına ışın tedavisi de gündeme gelebilir.

Kardeşinizin hastalığı tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu ve cerrahların birlikte karar vermesi gereken bir durumdur. Bu olgu bile onkolojide öbür branşlardan doktorların bulunduğu ur kurullarının ne denli kayda değer olduğunu göstermektedir.