Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Şifalı Bitkiler – Esrarotu, Kenevir, Cannabis sativa

Diğer Adları:
Kenevir, Hanf, Cannabis sativa

Familyasi:
Kenevirgilerllerden, Hanfgewächse, Cannabinaceae

Druglari:
Esrar:Cannabis sumitates Meyvesi: Cannabis sativae fructus Kenervirin dişi çiçekleri, sürgünleri ve reçinesinden esrar, tentür veya natürel ilaç yapılırken, tohumları (Meyvesi) kavrularak yenir veya yağı çıkarılır.

Giriş:
Kenervirin önemli olarak üç alt türü mevcuttur ve bunlar: a) Hintkeneviri (Esrarkenrviri =annabis sativa ssp. Indica = Cannabis indica), b) Bio-Kenevir (İpkenerviri= Cannabis sativa ssp. Sativa) ve Yabani Kenervir (Cannabis sativa ssp. Spontanea) gibi türleri vardir. Bitkiye almanca Haschisch (arapca Hasis`ten gelme) denmesi Türkcede haşaşla karıştırılmamalıdır. Türkiyede haşaş deyince Afyonçiceği kastedilir. Bu isimlerin türkiyede başka, Almanyada başka anlama gelmesi Kavram kargaşasına neden olmamalıdır.

Fransız ilim adamları tarafindan 1990 yılında üretilen Bio-Kenvir (Kültür Kenerviri) botanik değil, fakat birleşimindeki çok düşük orandaki Cannabinoidler (%0,3) nedeni ile Esrar yapımında kulanılmaz. İkinci bir özeliği ise 6 ayda boyunun 6 metreye kadar ulaşması ve ip, urgan, kağıt, boy yağ vb. madde eldeetmek için Esrar kenervirinden daha üstün olmasıdır. Kültür keneviri yetiştirmek isteyen Çifçilere AB (Avruoa Birligi) hekar başına 1000? teşvik pirimi vermektedir. Kenevirden tarihte ilk defa MÖ. 2737 de Çinlilerin, MÖ.1600 Mısırlılar, MÖ. 1200-1500 yıllarında Hinliterin, MS 400 yüzyılda Flistinler tarafindan ağrıkesici, nikris (Gut), romatizma v.b. Hastalıklara karşı kulanılmıştır.

Botanik;
Esrarkeneviri ve Bio-Kenevir botanik bakımdan aynıdır, bu nedenle birlikte işleyeceğiz. Boyu 1-3m (Bio-Kenevir 6 metreye ulaşabilir) ulaşır 1-2 yıllık, dikey yükselen tüylü ve yarıdan sonra çatalaşmaya başlayan bitki yabani olarakta yetişebilir. Yaprakları karşılıklı bir sonraki ile çapraz 3-7 parçalı, parçalar mızrak şeklinde kenarları dişli, koyu yesil renkli uzun saplıdır. Çiçekleri iki evli, yani dişi ve erkek çiçekleri ayrı ayrı bitkilerin tepesinde veya dalların tepesinde bulunur. Dişi çiçekleri oldukca sık yapraklarla donanmış ve çiçeklerin etrafı recineli, erkek çiçekleri de seyrek salkım şeklindedir. Meyveleri (Tohumlar) 3-6mm uzunluğunda 2-4 mm eninde grimsiesmer, siyahımsıesmer, yesilimsiesmer renklerde olabilir ve çok ince bir kabuğa sahiptir.

Yetiştirilmesi;
Türkiyenin hemen her yöresinde kenevir yetişir ve yetiştirilebilir, fakat Kanunen yasak olduğundan ekimi yapılmamaktadır. Kültürkenevir´nin Esrar yapımında kulanilmasi mümkün olmadığından yetiştirilmesinde bir mahzur yoktur.

Hasat zamanı;
Çiçek durumları Eylülde toplanarak kurutulur natürel ilaç, tentür veya esrar yapımında kulanılır. Marihuana ve Esrar (Haşiş ) aynı dişi çiçek durumlarının, sürgünlerinin ve recinesinin toplanmasi ile yapılır. Marihuana hazırlanırken dişi çiçekleri, sürgünleri ve çiçeklerin etrafindaki yapraklar kulanılır. Esrar yaparken ise dişi çiçekler ve recine kulanılır. Bu nedenle Esrar % 4-10, marihuana ise % 1-3 oranında Cannabinoidler içerir. Esrar reçine ağırlıklı iken, marihuana yaprak ağırlıklıdır.

Birleşiminde;
Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralıyabiliriz:
A-) Esrar Keneviri:
a-) Cannabinoidler (Kannabinoitler) %3-10 oranında olup bunlarin en önemlileri: % 2 ile delta-9?Tetrahydrocannabinol (THC) takriben 1/5 ini oluşturur ve cannabidiel (CBD), cannabinol (CBN), cannabidiolasit (CBDA), Cannabinolasit (CBNA), tetrahydrocannabinolasit (THCA), cannabigerol (CBG), cannabichromen (CBC) ve cannabitriol (CBT) en önemlilerdir. Bugüne kadar 60 cannabinoidtürü keşfedilmiştir ve araştirmalar devam etmektedir. Bu cannabinoidlerden sadece THC beyne zarar verici olarak etki edici özeliğe sahiptir.
b-) Eteryağtürevleri % 0,1-0,3 arasinda olup bunların başında caryophyllenoxid, beta- caryophyllen, humulen, beta- pinen, alfa-pinen ve myrcen en önemlileridir.
c-) Flavonitler; Orentin, vitexin, isovitexin,
d-) Amidler; Kolin, trigonellin, piperidin ve hordenin

B-) Kültürkeneviri:
birlesimindeki maddeler ayni fakat cannabinoidler % 0,3 oranındadır ve esrarkeşler torbalar dolusu içseler bile etki yapmaz.

C-) Tohumları (Meyvesi):
a-) %25-35 Yağasitleri içerir ve bununda % 90 doymamış yağasitlerinden oluşur. En önemlileri % 57 linolasit, % 18 Linolenasit, % 10 oleiikasit, alfa-Linolenasit ve %10 sabityağlar içerir. Ayrıca % 20 protein, aminoasitler ve minerallerden; potasyum, magnesiyum, fosfor ve kükürt içerir.

Tesirşekli;
antibakteriel (bakterilerin yasamasını önleyici), sedetif (teskinedici), zihne etkiedici ( beyni etkileyici), kasları gevşetici (kramp cözücü), ağırı kesici, sarayı önelyici, göztansiyonunu düşürücü özeliklere sahiptir.

Araştırmalar;
1-) Yeni üretilen kütürkenevirinin meyveleri (Tohumları yüksek oranda doymamış yağasitleri içerir bu yağ başta; Nörodermatoz ( besin allerjisi nedeni ile ortaya çıkan derihastlığı ) , sinirlilik, metabolizma, hormonbozuklukları, yüksektansiyon gibi rahatsızlıklarda kulanılabilir ve birleşiminde THC yoktur. Bu nedenlede meyve ve yağını kulanırken korkuya gerek yoktur. (Nhp 7.97.1153)
2-) Kültürkenevirinin çiçeklerinden eldeedilen ve THC içermeyen kenevir bonbonu boğaz ağrıları ve hafif bronşite karşı kulanılır. (Nhp 10.97.1665)
3-) Yeni üretilen kenevirhapı THC gibi beyini etkileyici değildir ve bu hap başta iskemi (beli bir bölgede geçici kansızlık), hipoksi (oksijen azlığı ), beyin zedelenmesi, multipleskleroz (Beyin ve Omurilik serleşmesi sonucu istemli hareketleri yapamama) beyinzedelenmesi vb. rahatsızlıklara karşı İsrail?den Prof. R. Mechoulam beyin zedelenmesi olan 65 hasta üzerinde tedavidenemesi yapmıştır.
4-) Okoloji İmmunoloji Enstitusünde kasrefleksleri ve antiatak rahatsılıkları olan 120 Hasta üzerinde Tedavidenemesi yapılmaktadır. (ZP.2.99.70)
5-) Prof. Dr. R. Bernesen ve Dr. med Ulrike Hagenbach kasreflekleri ve antiatak durumları THC ile 20 Hasta üzerinde deniyerek Kampçözücü özelikleri araştırılmaktadır. (ZP.2.99.70)

Açıklama;
a-) Esrar Keneviri ; Günümüzde birleşiminde THC olmayan ve cannabinoidlerden natürel ilaçlar yapılmaktadır ve bunlar birçok rahatsızlığa karşı kulanılmaktadır. Cannabinoidlerlerin 60 türü günümüze kadar keşfedilmiştir ve bunlardan sadece THC beyine etki edici (yani zarar verici anlamda etki edici) diğerlerinin ise herhangi bir yantesir yoktur.
b-) Araştırmalara göre beyin zedelenmesi , multiple skleroz, kramplar, tikler (Bazi kişilrede görülen istem dışı mimikler) ve immun-sistemini kuvvetlendirmek için kulanılabileceği anlaşılmakta isede. Henüz kesin sonuclar yayınlanmamıştır. Bunedenle yantesir olmayan ve aynı şekilde etki eden çörekotunu tavsiye ederim.
c-) Kültürkenevirotu, teksil, iplik, boya, arabakaroserisi ve içdöşemesi, inşaat dolğumaddesi kağıt, yemeklikyağ, boyayağı, v.b. 280 çeşit kalem yapımında kulanılır. Şayet kültürkenevirinden kağıt yapımına geçilirse, daha kaliteli, daha ucuz kağıt yapıla bilmekte ve oramnlar kesilmekten kurtulmaktadır. Günümüzde kağıt eldeetmek için her yılda 13 milyon hektar orman yokedilmektedir ve bu rakamın 15 yıl sonra 23 Milyon hektara çıkacağı hesaplnmaktadır. Oysa kültürkeneviri 100 günde enaz 3 metre boyuna erişmekte (Türkiyede daha gür olur) ve işlenebilir hale gelmektedir. Kenevirden elde kağıt birkaç defa tekrar kağıt yapılabilmektedir.
d-) Keneviripliği kumaş yapımında pamukipliğinden daha sağlıklıdır, çünkü kenevir yetiştirirken herhangi bir kimyasal madde (yabani otları öldüren herpezitler veya haşerileri öldüren pestizitler) kulanilmaz ve kulanmaya gerek yoktur. Ayrıca gübrede kulanmaya gerek yoktur, bu ne demek, bu tabiat korumak, canlıların ve nihayet insanların daha sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak demektir.

Kulanılması;
1-) Araştırmalara göre tohumlarından eldeedilen keneviryağı başta: Nörodermatoz, hormonanormalikleri, yüksektansiyıon ve sinirlilik gibi rahatsızlıklara karşı kulanılır.
2-) Araştırmalara göre kenevirotuekstresinden eldeedilen hap ise (THC içermez), hipoksi, iskemi, beyinzedelenmesi, multipleskleroz, kaskrampları, antiatak ve tiklere karşıkulanılır. Kenevirle yapılan araştırmalar devam etmektedir.
b-) Homöopatide; Keneverden yapılan tentür ve natürelilaçların başta; İdrar yollarıağrı ve iltihapları, konzentrasyonzafiyeti, unutkanlık, kusma, istahsızlık, göziltihaplanması, göztansiyonu ve midekrampı gibi rahatsızlıklara karşı kulanılır.

Yantesirleri:
Kenevirin meyvesinin ve yağının hiçbir yantesiri yoktur, fakat otundan (Çiçek ve Reçinesiden) elde edilen esrar veya marihuana (Çiçek ve Çiçek civarındaki yapraklardan) 1 gram sigara ile içildiğinde takriben 20 mg THC yi kişi enhalirin yapmış olur. THC çok tehlikeli bir maddedir ve kişide bağımlılığa sebep olur ve zamanla kişi esrarlada yetinemeyerek daha tehlikeli keyif verici maddelere (Eroin, LSD gibi) müptela olur. Esrar kulananlarda: Korku, panik, herseyi olumsuz görme, kendi içine kapanma, ağzın kuruması, başdönmesi, basağrısı, kalpatışlarının hızlanması, kronaryetmezliği, konsentrasyonzafiyeti, şizofreni, depresyon, halusunasyon (Hayaletler görme) ve üşüme gibi hallergörülebilir. Sürekli esrar alanlarda, kronik nefesyolları rahatsızlıkları, bronşit, farinjit ve astım gibi rahatsızlıklar daha kolay yerleşir ve kronikleşir. Piskolojik olarak, nemelazımcı, kayıtsız (apatik) bir hal alır ve dünyadaki değerlere değer vermez. Kanser özeliklede akcier-, ve bronşkanserine yakalanma rizikosu daha fazladır. Erkeklerde sperme oranın düştüğü ve kötürümleştiği, hamile kadınlarda ise doğacak çoçuğun zayıf olduğu tesbit edilmiştir.

2 yorum

  1. Merhaba çok geçmiş olsun, zerdeçal seti kullanmanız gerekmektedir. http://www.bitkiseltedavi.com ve 0212 621 21 65 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.

    Ürüne ulaşmak için lütfen tıklayınız; http://www.bitkiseltedavi.com/Zerdecal-Seti,PR-1480.html

  2. iyi akşamlar annem pankreas ca dokdrlar yapılack hiç birşey yok alın evinize götrn dediler çok zor durumdayız nerde ne cere var ona koşuyrm cannabes yağı duydum amerikalı 42 bilim adamı onaylamış bizim amerikaya gtmemz imkansız bu yağı ben nasıl bulabilirim ALLAH rızası için bana yardım edin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*