Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Başınız mı ağrıyor ?

Millet yaşam süresi içerisinde ender de büyük bir çoğunluğu mutlakaBaş ağrısı ile karşılaşırlar… Yapılan araştırmalar tüm toplumun %90’ının bu ağrıyı şiddetli ya da hafif edinmek üzere ayırt etmeden çektiklerini gösteriyor. Bu populasyonun anında yarısı şiddetli ağrılardan yakınırken %25’i tekrarlayan ve kısıtlılık oluşturan ağrı ataklarından, %4’ü de Kronik devam eden hayat boyu süren ağrılardan yakınıyor.
Baş ağrısı gerçekte bir hastalık değil bir semptomdur. Bir fazla hastalıkta ortaya çıkar. Bunların büyük bir bölümü Primer baş ağrısı sınıfında değerlendirilir ve tanı en ince ayrıntısına kadar hastadan alınan bilgilerle konur. Tüm baş ağrılarının %90’ını Primer baş ağrıları oluşturur. Bu müşteri ağrılarda hiçbir radyolojik ve laboratuar semptom saptama edilmez.
Baş Ağrısı Önemlidir. Çünkü yaşam kalitemizi bozar. Hayat azmimizi zayıflatır. Özellikle şiddetli ağrılar meslek gücü kaybına neden olur. Stres ve bıkkınlık oluşturarak hayatı çekilmez ayla getirir. Bütün baş ağrılarının %10’unu yaratıcı Sekonder Baş Ağrıları vardır oysa bunlar dahada önemlidir. Beyin tümörleri,Beyin kanamaları,Beyin içi basınç artımı ve basınç düşüklüğü yapan nedenler, Serebral Ven Trombozları, Damar tıkanmaları, Kafa travması sonrası beyinde oluşan hasarla ortaya çıkan ağrılar, Subaknoid kanamalar, Beynin damarlarında oluşam malfarmasyonlar, Anevrizmalar, Temporel arteitis gibi damar iltihapları, Beyin ile kafatası kemiği aralarında travma sonucu oluşan kanamalar, Beyin iltihapları, Menenjitler, Toksit ve metabolikli hastalıklar sonucu ortaya çıkan hastalıklar, Zehirli gazların ve işyerindeki zehirli maddelerin solunmasıyla ortaya meydana çıkan baş ağrıları, Aşırı ilaç kullanımına tabi ağrılar, Sistemik enfeksiyonlar, Kalp akciğer ve öteki organ hastalıkları sonucu ortaya meydana çıkan baş ağrılar, Kan hastalıkları, Göz,kulak,burun,ağız ve dişlerde bir bozukluk sonucu ortaya çokan baş ağrılarnın yansıması yada Boyun kasları-boyun kemiklerinin bozukluğu sonucu ortaya meydana çıkan ağrılar bu guruptan sayılır. Bütün baş ağrılarının %10’unu yapmasına karşın bu bahsettiğimiz nedenlerin tümü fazla ciddidir ve hastanın hayatını korkutma edebilir…
Bunlardan bazılarını belirtecek olursak;
SAK : Spontan Beyin damarlarından birisinde yırtılma sonucu ortaya çıkar. Şiddetli baş ağrısı , bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybı yapar. Derhal ve acil müdahalesi gerekir. Gecikilmesi halinde hasta kaybedilebilir.
Menenjitis : Bu şart çoğunlukla ateşle başlar. Boyun ve sırt ağrıları ile birlikte şiddetli baş ağrısı, bulantı ve gitgide artarak bilinç kaybı oluşur. Acele müdahale gerekir.
Temporal Arteritis : Genellikle tek taraflı şakakta lokalize bazende çift yanlı olabilir. Genelde 50 yaşın üstündeki şahıslarda görülür. Tedavi geciktirilirse körlük oluşur.
Epidural-Subdural-Beyin içi kanamalar : Çok önemli baş ağrısı yapan nedenlerdir. Kısa sürede bir hastaneye başvurmayan hastaların hayatında önemli tehlikeler gelişebilir.
KİBAS yapan nedenler : bu arada oluşan baş ağrıları beyin dokusunun omurilik kanalına itilmesine alt her an kalp ve solunum durması ile aleyhinde karşıya kalabilirler.
Beyin tümörleri : İçlerinde seri seyreden glial tümörler gibi bazı tipleri erken tanı ve tedavi gerektirir. Ağrılar yavaş başlar süratli ilerler. Ve hastanın hayatını tehlikeye sokar.
Baş ağrısı oluşturan bu değin önemli nedenlerin yanına bazende yaşamsal risk oluşturmamakla beraber insanı canından bezdiren primer baş ağrıları dediğimiz bir grup daha vardır. Bu grup Bütün baş ağrılarının %90’nını oluşturduğunu yukarıda bahsetmiştik…
Primer Baş Ağrıları : Bu cins baş ağrıları toplumda çok sık rastlanmasına karşın ağrıyı çekenlerin büyük bir kısmı doktora baş vurmayıp etrafındakilere danışarak şikayetlerini gidermeye çalışırlar.
Doktora başvuranların birçoğu da ilgili branş hekimine gidilmemesi nedeni ile hatalı teşhis alır ve hastalığın kronikleşmesi mecburi olur.Primer baş ağrılarını 4 grupta sıralayabiliriz.
1-Auralı-Aurasız Migren
2-Gerilim Tipi Baş Ağrıları
3-Küme baş ağrısı ve diğer Trigeminal otonomik Baş ağrıları
4-Aralıklı görülen öteki primer baş ağrıları
Edinmek üzere 4 grup olarak toplanır.
Migren : Tanısı her zaman hastadan alınan bilgiye takriben konur. Röntgen ve Laboratuar tetkiklerinde herhangi bir netice elde edilemez. Onun için hasta fazla tedbirli dinlenilmeli. Ve tanı ona kadar konulmalı. Migrenli hastalardan Tomografi ve MRG istenilmesi anlamsızdır. Hastanın daha çok endişe ve vesvesesini arttırır.
Auralı migren : Tüm migrenlerin %10’unu oluşturur onun için ender görülür. Aura denilen şey ağrı başlamadan takriben 15-20 dk önce ortaya çıkar (Zikzaklı görmeler, görme alanında boşluklar, ara sıra tavır bozukluğu, ışık çakmaları). Gerisinde genelde tek yanlı zonklayıcı ışık, güneş, ses duyarlılığında artma yapan ve aralıksız bulantı çoğu defa kusmanın eşlik ettiği tipik bir ağrıdır.
Tüm migrenlerin %90’ını Aurasız migren oluşturur ve çoğu kez bir öncü belirti olmadan sancı başlar. Ve yaklaşık 12-24 saat devam eder. İnsanı günlük aktivitesinden alıkoyar ve hayat kalitesi tamamen düşer.
Migren ağrıları olan şahısların ebeveynleride araştırılcak olursa bir çoğunda da aynı ağrıların olduğu görülür. Bu ağrılar eğer çare edilmezse kronikleşir insanın jurnal yaşantısını bozar.
Migren hastalarının üzerinde durması gereken en manâlı şey tedavilerine erken açılmak ve ağrıyı başlatan nedenleri ortadan kaldırmaktır.
Bunları şöyle özetleyebiliriz:
*Aydınlık ışıklar, korku, coşku , hava değişikliği, yüksek doruk, lodos.
*Uykusuzluk, ara sıra aşırı uyku , ve birçok kez uyku düzeninde bozulma.
*Sıcakta yapılan fazla fizik egzersizleri, takâtsizlik,stres,stres, endişe ve korkular.
*Doğum teftiş hapları, bazı kalp ilaçları, alerji ilaçları, bazı kan basıncı ilaçları ve östrojen ilaçları.
*Alkollü içecekler, tatlandırıcılar, cikolata, narenciye, bekletilmiş peynir, öğün atlama ve açlık halidir.
Gerilim tipi Baş Ağrıları: Tüm baş ağrılarının %35-%78’ini oluşturur. Ve en sık rastlanılan baş ağrısı tipidir. Çoğunlukla başın 2 tarafını kaplar, basınç veya sıkışma biçiminde olup hafif ve orta şiddettedir. 1 günden 1 haftaya değin devam edebilir. Fiziksel aktivite ile çoğalma olmaz ve ağrıyla birlikte bulantı kusma, ışık ve ses duyarlılığı görülmez. Can Sıkıntısı,stres,stres huzursuzluk, uykusuzluk gibi ruhsal nedenlerle ortaya çıkar veya büyüme gösterir.
Bu hastalar genelde hastalıklarını ciddiye almadıklarında tüm sancı kesicileri denerler. Daha sonrası da ağrıları kronikleşir. Tüm ay baştan başa devam eder, hayatları zehir olur. En önemlisi de analjezik bağımlısı olurlar. Bu tür ilaçlar bundan böyle ağrılarını kesmediği gibi ağrılarının artmasına da niçin olur. Bu ağrı tipi ilerde kronik günlük baş ağrısı dediğimiz bir sızı şekline dönüşür.
Burada bir kayda değer noktada bilhassa tedavide kullanılan ve alışkanlık yapan ilaçların seçimidir.Hasta mutlak bir bilirkişi hekimi görüşü almadan bilmediği ilaca başlamamalıdır.Çünkü bu ilaçların birçoğu ilk olarak ağrıyı kesmekle beraber sonra ilacın kendisi ağrıya niçin olmaktadır.
Diğer Primer Baş ağrılarında ise nadir görülen Küme Baş Ağrısı, paroksismal hemikranya, sunct, primer saplanma ağrıları, öksürük baş ağrısı, egzersiz baş ağrıları, cinsel ilişki esnasında ortaya meydana çıkan baş ağrıları, hipnik (uyku) baş ağrısı v.b ağrılardan oluşur.
Ilk Kez sorduğumuz soruyu şu anda cevaplandıralım: Eğer başınız ağrıyorsa bunu ciddiye alın ve bir Uzman Hekime muayenenizi yaptırarak tedavinizi başlatın. Unutmayın ki Ihmal veya duyarsızlık ilerde pişman olabileceğiniz ciddi bir hastalığın başlangıcı olabilir.