Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Kadın cinsel organları

Bayan cinsel organları erkektekinden daha karmaşıktır. İçte karnın alt bö­lümünde rahim veya dölyatağı (uterus) ile sağda ve solda yumurta kanalları (fallop borusu) ve yumurta­lıklar yer alır. Rahmin daha alçak ucu bir bo­yun oluşturarak vajinanın içine doğ­ru uzanır (serviks). Vajina dış cinsel organlara açılır; bunlar idrar yolu (üretra), klitoris (bızır) ve vulvadan oluşur.

Klitoris
Irk dilinde bızır adı verilen klitoris çoğu bakımdan ufak bir penis gi­bidir. İçinde uzunlamasına uzanan aynı türden üç tüp vardır ve kadın uyarılınca klitoris de şişer ve sertle­şir. Sinir uçlarıyla dolu olduğu için, dokunmaya son derece duyarlıdır ve klitorisin uyarılmasıyla kadında cinsel uyarılma sağlanır lakin kuvvet­li veya sert hareketler ağrıya neden olabilir.

Vulva
Vulvada iki cilt tabakası vardır: dış­taki daha kalın olana dış dudaklar, içteki daha ince olana da küçük du­daklar adı verilir. Normalde bunlar tekrar tekrar gelerek vajina ağzını sıkıca kapatır, ama ayrılırlarsa vajina ağzı görülebilir. Daha önce hiç cinsel iliş­kiye girmemiş ya da tampon kullan­mamış bir kadında vajina ağzını çevreleyen ve himen (“kızlık zan”) adı bahşedilen ince bir çeper bu girişi daha da daraltır. Çok aralıklı olarak hi­men vajina ağzını bütün olarak kapa­tarak âdet kanamaları başlayınca ka­nın içerde toplanmasına niçin olur. Bu durumda minik bir ameli­yatla himeni kesmek gerekir. Bir Takım kadınlarda ise himen yırtılır ve ka­lıntıları vajina girişine hafif girintili çıkıntılı bir görünüm kazandırır. Kü­çük dudakların içinde, vajina ağzı­nın hemencecik üstünde küçük bir doku tomurcuğunda üretranın (idrar yolu) ağzı yer alır.

Vajina ağzının daha aşağı bölümünde iki tarafta birer Bartholin bezi bulunur. Bunların ürettiği değişken cinsel birleşme esnasında vajinanın kayganlaşmasını sağlar. Ara Sıra bu bezler enfekte olur veya bir kist nedeniyle şişer ve lahza­tibiyotik uygulamak veya ufak bir ameliyat yapmak gerekebilir.

Vajina
Vajina tüp şeklindedir ve normalde takriben 10 cm uzunluğundadır. Va­jinanın vulvaya yakın daha aşağı bölümü kuvvetli kaslarla çevrilidir ve penisin vajinaya rahatça girebilmesi için bu kasların gevşemesi gerekir. öte taraftan, bu kaslar fazla gevşerse (bel­oysa çocuk doğurduktan sonradan) cinsel ilişki ayrıca erkek ayrıca de bayan için daha az zevk verici olabilir ve kasların güçlenmesi için özel bir takım egzersiz­lerin yapılması gerekir.

Üstte rahim boynu (serviks) vaji­na içine doğru girer. Servikal sürüntü testi veya “smear” yapılacağı zaman spekulum adı verilen bir cihaz yardımıyla vajina açılır ve rahim boynu görünür ayla getirilir; bura­dan yavaş yavaş birazcık doku ve salgı ör­neği alınarak bir lama yayılır ve mik­roskopta incelenir. Kadınların çoğu, cinsel birleşme sırasında penisin tekrarlanan darbelerinden olduğu gibi, rahim boynuna aracısız olarak ba­sınç yapılmasından rahatsız olur.

Vajina duvarları kıvrımlıdır. Kadın cinsel olarak uyarılınca vajinanın üst üçte ikilik bölümü uzayarak penise iyice yerinde hale gelir.

Rahim
Rahim veya döl yatağı, ucu (rahim boynu) aşağıya dürüst bakan bir üç­gen biçimindedir. Rahim boynu ise vajinaya açılır. Kadınların çoğunda rahmin gövdesi hafifçe öne eğiktir ve önünde yer alan idrar kesesinin üstüne dürüst yatmıştır. Bir Takım kadın­larda da rahim arkaya içten yatmıştır; genelde bunun herhangi bir sa­kıncası yoktur, ama doktor servikal sürüntü örneği almak için rahim boynunu bulmakta biraz zorlanabilir! Üst köşelerin her ikisinde de yanlara açılan kısa iki kol şeklinde yumurta kanalları (fallop boruları) vardır. Yu­murta kanallarının uçlarındaki par­mak benzeri doku her iki tarafta da yumurtalıkları kuşatır. Kadında kısır­laştırma ameliyatı sırasında bu yu­murta kanalları kesilerek bağlanır ya da bir mandalla kapatılır.

Rahim başlıca olarak kaslardan olu­şur ve görevi hamilelik esnasında bü­yüyen fetüsü barındırmak ve doğum sırasında kasılmalarda bebeğin dışa­rı çıkmasını sağlamaktır. Gebelik sı­rasındaki genişleme yeteneği olağa­nüstüdür; hacmi altı mililitreden do­kuzuncu ayda dört litreye değin çı­kar. Normalde boyu takriben yedi santim kadardır.

Rahmi kaplayan örtü, hormonların etkisi aşağı her ay yenilenir. Gebelik gerçekleşmezse, bu örtü oluşma sürecinin sonunda, ortalama 28. günde bir âdet kanamasıyla (regl, aybaşı) atılır. bununla birlikte âdet döngüsü çok akıcı olabilir ve birçok kadında âdetler çok dü­zenli değildir.

Gebelik gerçekleşirse, fetüs için hazırlanan rahmin örtüsü oluşumu­nu sürdürür; fetüs bu örtüye bağla­narak gelişmeye başlar. bu nedenle âdetin gecikmesi bir kadına hamile kalmış olabileceğini düşündüren birincil işarettir.

Yumurtalık
Yumurtalıklarda yumurtalar vardır. Her yumurta bir hücre kümesiyle çevrilmiştir. Her ay bir yumurta “ol­gunlaşır” ve çevresindeki hücreli kü­mesi büyür. Sonunda bu yumurta yumurtalığın yüzeyinden kopar ve yumurta kanallarının parmaksı uzan­tıları tarafından kanala çekilir. Bu olaya ovülasyon ya da yumurtlama adı verilir. Kanalda ilerleyen yumur­ta hücresi spermle karşılaşırsa, ora­da döllenir. Normalde ovülasyon âdet kanamasının ilk gününden yak­laşık 14 gün sonra gerçekleşir.