Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Şifalı Bitkiler – Ravent, Rhababes, Rheum

Çok Yıllık | 1,5-2,5m | 5-6 Aylar | Ça,Na,Ho | Kökü

Ravent, Rhababes, Rheum palmatum L.
D. Türkistan Raventi Syn: Rheum tanguticum
Tıbbi Ravent Rhabarbarum palmatum

Giriş: Vatanı Kuzeybatı Çin yani işgal altındaki D. Türkistan olup oradan dünyanın dişer ülkelerine yayılmıştır. Ravent kökü Türkiye, İran, Suriye, Mısır veya Rusya üzerinden batıya ihraç edildiğinden bu ülkelerin adı ile de anıldığı olmuştur. Önceleri Doğu Türkistan’dan batıya çeşitli yollarla ihraç edilen bitki kökü, sonra Anadolu’da yetiştirilerek batıya satılmıştır. Çin kaynaklardan Ravent kökünün M.Ö 2700 yılından beri bilindi ve başta kabızlığa karşı kullanıldığıdır, sonra da İbn – i Sina ile birlikte İs¬lam âleminde ve en sonda Avrupa’da 16.yüzyılda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Raventin takriben 50’ ye yakın türü mevcuttur ve bunlar-dan bir kısmının kökleri şifa maksadıyla kullanılırken, bir kısmının yaprak saplarından yemek yapılır. Bunlardan D. Türkistan Raventi : Rheum palmatum, Büyük (Türk) Ravent; Rheum efficindis Himalya Raventi ; R.emodi kökleri tıbbi maksatla kullanılanlar ve yemekli raventler ise Anadolu Raventi; (Işgın) Rheum; ribes ve Sibiyraramenti; Rheum rhabarbarum’u sayabiliriz.

Botanik: Ravent 1,5 – 2,5 m boyunda çok yıllık oldukça güçlü bir bitki olup ilk 3 – 4 yıl çiçek açmaz ve bütün gücünü köklere verir. Yaprakları Roset yaprak olanı oldukça büyüktür ve boyu 1 metreyi bulabilir, kenarları derin dişli ve el şeklinde loplu, baş tarafı ise kalp şeklindedir. Yaprakların üst kısmı koyu, altı açık yeşil renkli, uzun saplı ve damarları belirgili sarımsı yeşil renktedir. Üst yaprakları ise oldukça küçülür ve sapı da oldukça kısadır. Çiçekleri sapın en üst kısmında topluca bir arada dizili olup sayısız çiçekten meydana gelir bazen sarımsı yeşil, bazen esmerimsi yeşil bazen de kızılım tırak renkte olabilir. Kökleri; Ana kök ka¬fa büyüklüğünce olup ondan çevresine yayılan yan kökler ve yum¬rulardan meydana gelir.

Yetiştirilmesi: Çok dayanıklı ve arsız bitki olup hemen her ortamda yetişebilir nemli topraklarda daha gür büyür.

Hasat Zamanı: Kökleri Ekim – Kasım veya Nisanda sökülür artık mad¬de-lerden temizlenir, küçük parçalara ayrılır, güneşte veya soba üzerinde hafif ateşte kurutulur.
Bi: Köklerindeki maddelerin birleşimini önemine göre şöyle sıralaya¬biliriz.
a) Antranoitler : (Antrasenler veya Hidroksiantrasenler ) %3 – 12 arasında olup çok seçili formlarda bulunur. Antrakinonmonoglikozitler (Antrachinonmonoglihozitler) takriben % 60 – 80 ini meydana getirir ve bunlardan en önemlileri; Rheinglikozit, Chrysofandglihozit, Emodinglikozit, Aloeemodingkozit ve Phycionglikozit (Fiskionglikozit)
b) Biantronglikozitler % 10 – 25 arasında olup iki Antrakinonun birleşmesinden meydana gelir ve de aynı türlerde birleşenlere Homobiantron , ayrı türlerin birleşmesinden oluşanlar Heterobiantron denir ve önemlileri;
1) Homobiantronlar : Sennidin A[(RR) (Rhein + Rhein)], Sennidin B[(RS) (Rhein + Rehin) ], Aloeemodinbiantron (Aloemodin + Aloemodin), Frangulaemodinbiantron (Frangulaemodin + Frangulaemodin), Emodinbiantron (Emodin + Emodin), psycion diantron (Psycion + Psycion) ve Chrysophanoldiantron (Chrysophanol + Chrysophanol)
2) Heterobiantronlar ; Sennidin C [(RR) (Rhein+ Aloeemodin) ] Sennidin D [(RS) (Rhein + Aloeemodin) (Rhein + Frangulaemodin), Rheidin B (Rhein + Chrysophanol), Rheidin C (Rhein + Physcion), Palmidin A (Aloemodin + Frangulaemodin), Palmidin B (Chrysophanol + Aloeemodin) ve Palmidin C ( Chrysophanol + Physcion)
3) Antrakinanglikalar (Antrachinonanglika) % 0,5 – 1 arasındadır ve bunları glikozsuz sadetürevlerdir ve en önemlileri; Aloeemodin,Emodin, Rhein, Physcion, Chrysophanol ve Frangulaemodin
c) Tanintürevleri; % 5 – 8 Kateşintaninler ve Gallotaninlerden oluşur. En önemlileri: (-) – Chatechin (=Kateşin), (-) – Epichatechin (=Epikateşin), Glukgallin (=1- Galloyl β-D- glukoz), Epikateşingallat
d) Eterik yağtürevileri; Sinamikasit, Fenistpropionasit, Diizobutilfatalat ve Chrysophanasit
e) Organikasitler: Malilasit (elmaasidi),Citronenasit (Sitrikasit) Askorbinasit (VitaminC )
f) Fenilbutanonlar : Lindleyin, Izolindleyin ve 4–O–Glikosiloksifenilbutan–2–on–gallusasittester
g) Ayrıca Reçine sterinler, Pehtin, Musilaj, Şeker ve Anzimler içerir.

Araştırmalar:
1) Çinde Jiao D.Huiming ve ekibi tarafından 1980’de Kankı Gaita (kanlı Büyükabdest) yaban 312 Hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış ve Hastaları iyileşmiştir. Kanlı Gaitanın muhtemal Mide veya Bağırsak kanamasından kaynaklandığı tahminedilmektedir.
2) Yine aynı ekip tarafından kanlı Gaita, (Büyük abdest sırasında) muhtemelen Mide veya Bağırsak kanaması nedeni ile hasta olan 462 kişi üzerinde Tedavi denemesi yapılmış ve hastalar iki günde %97 oranında iyileşmiştirler. (Chinese Traditianal Herbal Drugs 11.547 – 550, HHB VI 428)
3) Birleşiminde carbon (odunkömürü) , sinameki yaprağı ve Ravent kök ekstresi bulunan bir hapla (E) dört ülkede ve toplam 299 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bu tedavi denemesinde hastaların iyi olduğu görülmüştür. (ZP 1.03.17)
Tesir şekli: Müshil yapıcı, içkanamaları önleyici, mikropları öldürücü, safra artıcı, idrar artırıcı, iltihapları önleyici ve ishali önleyicidir.

Kullanılması:
a) Araştırmalara Kabızlığa, İBS (irritabl bağırsak sendromu, bağırsak ha-sarlaşması), Mide – bağırsak kanamasına karşı kullanılır.
b) Komisyon E 21.07.1993 tarihli ve 133 nolu Monografi bildirisi ya-yınlamış ve bu bildiride başta kabızlığa karşı kullanılabileceği beyan edilmiştir.
c) Homöopatide: Ekşimsi pis kokulu İshal, büyük abdestten hemen önceki sancılar, Mide ve Bağırsak üşütmesi, büyük abdest sırasında ve hemen öncesinde ağrılara karşı kullanılır.
d) Halk arasında: Mide ve bağırsak üşütmesi ve kanamsı, Hepatit (Sa-rılık), Yutağın şişmesi, Burun ve ağız kanaması, Çıban, Kanlı çıban, ve spor veya kaza yaralanmalarına karşı kullanılır.

Çay: Ravent çayı kullanılacak orana göre etki yapar. Şayet 0,1 – 0,5 gram kök tozu alınırsa ishali önler, eğer 1-2 gramdan çay yapılırsa ishal yapar. Çok az alındığında Ravent kökündeki Tanin etki ederek ishali önler, biraz fazla alınca Antrasenler etki ederek ishal yapar.

Çay harmanlar:

Gökçek Safra artırıcı Çay
>20 g Nane yağı,
>20 g Pelinotu
>20 g Mübarekot
>20 g Dere dikeni tohumu
>20 g Ravent kökü,
>20 g Kimyon tohumu

Gökçek Müshil Yapıcı Çay
>30 g Sinameki yaprağı
>30 g Ravent kökü
>20 g Rezene tohumu
>20 g Papatya çiçeği

Homeopati’de: Ravent kökünden 50 g ince kıyılmış kökünde veya tozundan bir şişeye konarak üzerine 500 ml %70’lik alkol ilave edilir ve güneş ışınlarından uzakta 4 – 6 hafta muhafaza etikten sonra süzülerek Homöopatide “ Rheum” adı ile anılan tentür elde edilir. Bu Tentürden günde 3–4 defa 10 – 15 damla alınır.

Hastalığın Belirtileri (Semptom) : Şayet
1) Gaitası (Büyük abdesti) ekşimsi kokuyorsa
2) Gaitadan önce çok sert ağrılar çekiyorsa
3) Çocuklarda sancılı ishal var ise
4) Hasta ekşimsi kokuyorsa (ağız, deri ve gaita) yıkanmasına rağmen
5) Saçları yaş ise, başının terlemesi ile
6) çocuğun yüzü soluk, geceleri sürekli ağlıyor, tepiniyor, sinirli ve hırçın ise.
Bu gibi hallerde Ravent tentürü kullanılır.

Yan tesirleri: Ravent kökü tozu veya hazır Natürel ilaçları uzun süre kullanılırsa kişide mineral kaybına neden olur. Bu nedenle uzun süre kullanılması mahzurludur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*