Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Şifalı Bitkiler – Yer Elması, Topinambur, Helianthus tuberosus

yerelmasi
Çok Yıllık | 1,2-3,5m | 8-10 Aylar | Se,Ho,Na | Yumrusu

Yer Elması, Topinambur, Helianthus tuberosus
Yıldız kökü

Familyası: Bileşikgillerden, Korbkütller, Asteraceae

Drugları: Yerelması Yumrusu; Helianthi tuberosus rhizom.
Yerelması Yumruları sebze olarak yenir veya Yemeği yapılır,Tentür ve Natürel İlaç yapımında kullanılır.

Giriş: Bileşikgillerin alt grubu olan Heliantigillerden olan Yerelmasının bilinen iki alt türü vardır ve bunlar Açık renkli Yerelması ve kırmızı renkli yerelması olarak farklılık gösterirler. Heliantgillere Ayçiçeği ve Andız gibi bit¬kilerde dâhildir. Yerelmasının vatanı Kuzey Amerikanın batısı olup es-kiden Kızılderililerin temel besin maddelerinden birini oluştururdu. 1617’de İngilizler İngiltere’ye getirmiş ve kısa zamanda bütün ılıman ikli¬me yayılmıştır. Patatesin moda olması ile birlikte yerelması unutul¬muştur ve günümüzde çok az ekilmektedir. Yerelmasının şeker hastaları ve şişmanlar için çok iyi bir besin maddesi olduğunun yapılan araştırma¬lardan anlaşılması ile yeniden değer kazanmıştır.

Botanik: Yerelması 1,2 – 3,5 m boyunda dikine yükselen bir gövde ve üst kısmı az çatallaşır. Kökleri yumru veya iğ şeklinde ve yahut ta bazen bitişik gibi ve iplik gibi çevreye uzanan yan köklerden oluşur. Yaprakları karşılıklı veya üçlü şekilde her yaprak oval veya mala şeklinde 10–20 cm uzunluğunda 5–10 cm eninde uca doğru sivrice, üstü koyu yeşil, altı açık yeşil renkli, Çiçeklerinin Taçyaprakları altın sarısı renkte 15–20 adet dil şeklinde 3-5 cm uzunluğunda 1 cm eninde göbekte borucuklardan mey-dana gelen döllenme tozlukları bulunur.

Yetiştirilmesi: Yumruları ilkbaharda ekilir ve kısa zamanda bulunduğu yerden çevresine yayılır.

Hasat Zamanı: Yumruları Ekimden Nisana kadar sökülerek çıkarılabilir. Yer elması uzun süre dayanmayıp hemen bozulur, bu nedenle ihtiyaç duydukça sökülmesi uygundur.

Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri şöyle sıralayabiliriz.
a) %15 – 22 oranında Karbonhidrat içerir ve bu hemen hemen İnulin’den oluşur. İnulinin suda çözülmesi (hidroliz) ile % 97 Frukloz ve % 3 oranında Glikoz içerir.
b) Diterpenasitlerden; a) Kavran asit türleri b) Labdan asit türleri içerir.
c) B1,B2, C, D, H – Vitaminleri ve β- Karotin
d) Minerallerden, Potasyum ve Fosfat
e) Ayrıca Protein, Yağ ve az miktarda Eterik yağ içerir.

Araştırmalar: Yerelması ile yapılan eski araştırma deney ve gözlem¬lerde bitkinin Şeker hastalığına karşı etkili olduğu ileri sürülmüştür. Yeni modern klinik araştırmalardan Yerelması yumrusunun ekstresinden elde edilen damla ile yapılmış ve şişmanlığa karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalardan birkaç örneği şöyle verebiliriz.
1) Hollandanın Wuningen şehrinde 1991 yılında Uluslar arası Yerelması Kongresi yapılmış ve bu Kongrede yaptığı araştırmasını açıklayan Dr. Istvan Angeli şu tespitlerde bulunmuştur. Yemeklerden önce Yer¬elması damlası veya hapı 8–12 hafta süreyle alındığında kandaki Kolesterol, Lipid, Şeker, Trigliserid ve Ürikasit oran düşmüş ve kilo vermişlerdir.(NH. 3–95.144)
2) On iki doktor kendi muayenehanelerinde ortaklaşa 166 Şişman üze-rinde 12 Hafta süren tedavi denemesi yapmışlardır. Bu süre sonunda hastaların ortalama 7,1 kg kilo verdikleri ve böylece Bitkisel tedavi grubunun, denek grubuna (Plazebo) göre etkili olduğu tespit edil¬miştir. Prof.Dr. W.Werk ve Dr. Frit Galland’ın gözetiminde yapı¬lan araş¬tırma bu alanda yapılan en iyi çalışmadır. (HV.6.00.36, Nhp 1.94.66 ve Nhp 6.00.984)
3) Prof. Dr. G. Bärwald Macaristanın Kapovar Şehir hastanesinde Has-talarını Yerelması ekstresinden elde ettiği Şurupla tedavi etmiştir. Hastalarda görülen Şişmanlık Hiperproteinemi (kandaki protein art-ması), Hipertrigliseridemi, (kandaki trigliseridin yükselmesi), Arcterioskleroz (damar sertliği ve daralması) ve Diyabet (Trigliseridin yükselmesi nedeni le şekerin yükselmesi) gibi rahatsızlıklara karşı etkili olduğunu gözlemlemiştir. (Nhp. 7.00.1111).

Tesir Şekli: Zayıflatıcı, safra söktürücü, idrar artırıcı, cildi güzelleştirici, peklik yapıcı, kandaki şeker, trigliserid, şekeri düşürücü, özelliklere sahiptir.

Kullanılması:
a) Araşmalara göre kandaki kolesterol, Lipid, Trigliserid, Ürikasit ve Şekeri düşürmek için ve de şişmanlığa karşı kullanılır.
b) Halk arasında; Şişmanlık, kabızlık, Şeker hastalığı, Damar sertliği, kan¬daki yüksek orandaki Lipid, Trigliserid, şeker, kolesterol ve Lirikaside karşı kullanılır.

Se; Yerelmasının çeşitli yemekleri yapılır veya sebze gibi sade olarak tüketilir.

Açıklama: Yerelması patates gibi Karbonhidrat (nişasta) içerir fakat bu nişastanın yapısı oldukça farklıdır ve hemen hemen Inulinden oluşur. Inulin %97 sini ise Fruktoz içerir. Fruktozların hücrelere geçip burada ener¬jiye dönüşmesi için İnsulin gerekmez, Yani Pankreas dinlenir yorul-maz. Inulin’in bir farklı özelliği ise İnsulin gibi etki etmesidi, yani İnsuline gerek kalmadan kandaki fazla şekeri düşürür. Bir diğer özelliği ise kanda İnsulinin yükselmesi kişinin aşırı yemek yemesi gerekir. İşte böyle bir durumda yerelması birleşimindeki İnulin Glukoz gibi etki göstermek kandaki şeker oranını yükseltir ve böylece aşırı yemek yemeyi frenler ve uzun vade de şişmanların kanındaki Lipid, Trigliserid Kolesterol, Şeker ve Ürik oranı düşer ve kişi zayıflar. Pankreasın yeterince İnsulin ürete-memesi nedeni ile kandaki şeker yükselir. Kanda şeker fazla olmasına rağmen İnsulin yetersizliği nedeni ile Hücrelere Şeker ( Glukoz) geçemez ve kişide aşırı açlık duygusu uyanır ve çok yemek zorunda kalır, böylece kişi sürekli şişmanlar. Yer elmasının birleşimindeki İnsulin şeker hastaları ve Şişmanlar için en ideal bir çözümdür.
Daha önce de Alıcın Yüksek Tansiyonu düşürdüğünü ve Alçak tansiyonu yükselttiğini ve Eğri kökünün de mide asidini ayarladığını görmüştük. İşte yerelması da kandaki şekeri ayarlar.
Almanya’da 1994 verilerine göre 4 milyon Şeker hastasının olduğu ve bunların sadece 200.000 inin Tip I grubundan olduğu yani gerçekten iğ¬ne vurmaları gerektiği, diğer 3.800 000 kişinin ise Tip II Şeker has¬talarını Pankreasları İnsulin ürettiği, fakat bir vi orandan sonra üretme¬diği bildirilmektedir. İşte Tip II Şeker hastalarını yerelması ile tedavi etmek mümkündür.

Homeopati’de: Yer elması yumrularından 50 gram ince rendelendikten sonra bir şişeye konur ve üzerine %70’lik Alkol

ilave edilerek 4–6 hafta güneş görmeyen bir yerde bekledikten sonra süzülerek Homöopatide “ Helianthus tuberosus” ismi ile anılan Tentür elde edilir. Bu tentürden günden 5 defa 15 – 20 damla alınır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*